Суд Києва за­аре­шту­вав та пе­ре­дав 500 мільйонів гри­вень фер­ме­ра-ко­ла­бо­ран­та з Лу­ган­ської області на по­тре­би Зброй­них сил України. 

Про це повідомляє Ліга.Бізнес з по­си­лан­ням на Офіс Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра.

Так, після 24 лю­то­го керівник агропідприємства пе­ре­офор­мив його в оку­паційних реєстраційних та по­дат­ко­вих ор­га­нах.

Ви­дан­ня за­зна­чає, що у повідом­ленні ген­про­ку­ра­ту­ри назву фірми не на­зи­ва­ють, однак у су­до­во­му реєстрі йде мова про ТОВ "Айдар" з Крас­но­го Поля, яке опи­ни­ло­ся під оку­пацією на по­чат­ку бе­рез­ня, а у травні спро­бу­ва­ло ви­ве­сти зі своїх банківсь­ких ра­хунків понад 40  мільйонів гри­вень.